Iława, J. Dąbrowskiego 15B | Lubawa, Grunwaldzka 16
Pn-Pt: 07:00 - 15:00

DPS w Lubawie

ul. Grunwaldzka 16
14-260 Lubawa
tel. 89 645 21 53

Dom w Lubawie przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

DPS w Iławie /Administracja

ul. Dąbrowskiego 15 B
14-200 Iława
tel. 89 64 86 43 

Dom w Iławie przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Informacje ogólne i ZFŚŚ 2022

INFORMACJAZFŚŚ 2022 informacja o składaniu oświadczeń o dochodach skan

Druk oświadczenia ZFŚS 2022 oświadczenie o dochodach ZFSS

 

Dom Pomocy Społecznej w Lubawie z filią w Iławie jest samodzielną jednostką organizacyjną i jednostką budżetową powiatu iławskiego.

Dom ma charakter ponadlokalny, przyjmowane są do niego osoby z gmin powiatu iławskiego oraz innych powiatów.

Dom w Lubawie przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim,

umiarkowanym oraz znacznym, jeżeli stopień niepełnosprawności intelektualnej tych osób pozwala im na

w miarę samodzielne funkcjonowanie.

Dom w Iławie przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych.

W szczególnych przypadkach do Domu mogą być kierowane osoby, o których mowa wyżej, w tym psychicznie chore, jeżeli nie zagrażają zdrowiu i życiu innych osób.

Dom ma charakter domu stałego pobytu. Do Domu mogą być przyjmowane osoby na pobyt czasowy.

Wielkość czcionki
Kontrast strony