Iława, J. Dąbrowskiego 15B | Lubawa, Grunwaldzka 16
Pn-Pt: 07:00 - 15:00
21 maj 2024

Spotkania majowe w DPS Iława

 

W okresie wiosennym, jak co roku, mieszkańcy naszego Domu korzystają z pięknej pogody na wiele sposobów. „Majówka” również obfitowała w ogrom spotkań integracyjnych. Kiedy za oknem świeci piękne słońce czas jest na prace w ogrodzie – nasi podopieczni bardzo chętnie dbają o teren zielony przed DPS, dodatkowo pielęgnują też swój ogródek oraz tunel foliowy. Podczas weekendu majowego na terenie naszego Domu odbył się też pierwszy grill letni, podopieczni również zjedli obiad na świeżym powietrzu. W jeden z pięknych słonecznych dni wybrali się do gospodarstwa po nawóz pod nasze rośliny, gdzie mieli kontakt ze zwierzętami gospodarskimi, byli zakupić kwiaty, aby przyozdobić teren przed budynkiem. W tym czasie odbyło się też spotkanie z uczniami z Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Iławie, gdzie uczniowie wraz z mieszkańcami DPS grali w gry planszowe. Podczas spotkania nie zabrakło również słodkiego poczęstunku. Nasz Dom regularnie spotyka się też z Podopiecznymi Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Iławie, i tak było też tym razem – grupa naszych podopiecznych pojechała przywitać wiosnę do Ośrodka, gdzie odbył się grill i wspólna zabawa integracyjna.

09 paź 2020

WSPARCIE DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W czwartek 24 września 2020 r. Samorząd Powiatu Iławskiego podpisał umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19

Na co przeznaczone będą środki?

Granty w ramach projektu przekazane zostaną podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPS i będą przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio wykonującego pracę z pensjonariuszami, zapewnienie pracownikom możliwości noclegu wraz z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców DPS, zakup środków ochrony indywidualnej zakup wyposażenia, zakupi wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników DPS.

EFEKTY:
Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania,
w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wartość projektu: 21 306 431,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł

Okres realizacji projektu: 25 maja – 31 grudnia 2020 r.

Otrzymane Granty

Dom Pomocy Społecznej w Lubawie, ul. Grunwaldzka 16, 14 – 260 Lubawa: 615.431,00 zł (wysokość grantu)

17 paź 2019

INFORMACJA ZFŚS

Iława, 16.10.2019

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubawie po zapoznaniu się z propozycją Komisji Socjalnej dotyczącej przyznania pomocy materialno- rzeczowej lub finansowej informuje, że istnieje możliwość skorzystania z w/w świadczenia z ZFŚS. Komisja przeanalizuje i dokona kwalifikacji wniosków od osób uprawnionych o przyznanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej. Przy okazji składania wniosków proszę pracowników o zaktualizowanie oświadczeń o dochodach w przypadku istotnej zmiany sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
Zainteresowani pracownicy, emeryci i renciści proszeni są o złożenie wypełnionego formularza wniosku o przyznanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej do dnia 31.10.2019 r.
a) w DPS Lubawie – u pani Marty Kressin,
b) w DPS Iława – u pani Sylwii Sławińskiej.

Lub listownie na adres:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W IŁAWIE
14-200 IŁAWA, UL. DĄBROWSKIEGO 15 B

FORMULARZ WNIOSKU MOŻNA POBIERAĆ:
A) w DPS Lubawa- u pani Marty Kressin,
B) w DPS Iława – u pani Sylwii Sławińskiej

Wniosek można pobrać tutaj druk pomoc finansowa

09 lip 2019

Biesiada Rodzinna 2019

Dnia 13.06.2019 r. tradycyjnie jak co roku w okresie letnim odbyła się Biesiada Rodzinna, na którą mieszkańcy zaprosili swoje rodziny oraz przyjaciół. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w Kaplicy DPS. Następnie wszyscy przeszli na teren zielony, gdzie odbył się grill, nie zabrakło też pysznej grochówki i domowego ciasta. Spotkanie uatrakcyjniły liczne konkursy, podczas których uczestnicy mieli okazję zmierzyć swoje siły. Największą atrakcją jednak był występ wokalistki Darii Dąbkowskiej, uczestniczki programu telewizyjnego- The Voice Kids.Całości spotkania towarzyszyła radosna, rodzinna atmosfera.

09 maj 2019

„Stary Las”

Dnia 08.05.2019 r. odbyła się wycieczka do zaprzyjaźnionego gospodarstwa agroturystycznego w miejscowości  „Stary Las”.

Mieszkańcy tj. Tomasz Bober, Wiesław Sobolewski, Piotr Romanowski, Jarosław Zdunek, Michał Obłoza i Krystian Zembrzuski

podziwiali piękno przyrody, zaprzyjaźniali się z mieszkającymi tam zwierzętami oraz zbierali   naturalny nawóz,

który wykorzystany zostanie w przydomowym ogrodzie podczas zajęć ogrodniczych. Wszystkim mieszkańcom  podobała się wycieczka i planują

w najbliższym czasie kolejny  raz się tam udać.

Wielkość czcionki
Kontrast strony