INFORMACJA ZFŚS

Iława, 16.10.2019

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubawie po zapoznaniu się z propozycją Komisji Socjalnej dotyczącej przyznania pomocy materialno- rzeczowej lub finansowej informuje, że istnieje możliwość skorzystania z w/w świadczenia z ZFŚS. Komisja przeanalizuje i dokona kwalifikacji wniosków od osób uprawnionych o przyznanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej. Przy okazji składania wniosków proszę pracowników o zaktualizowanie oświadczeń o dochodach w przypadku istotnej zmiany sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
Zainteresowani pracownicy, emeryci i renciści proszeni są o złożenie wypełnionego formularza wniosku o przyznanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej do dnia 31.10.2019 r.
a) w DPS Lubawie – u pani Marty Kressin,
b) w DPS Iława – u pani Sylwii Sławińskiej.

Lub listownie na adres:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W IŁAWIE
14-200 IŁAWA, UL. DĄBROWSKIEGO 15 B

FORMULARZ WNIOSKU MOŻNA POBIERAĆ:
A) w DPS Lubawa- u pani Marty Kressin,
B) w DPS Iława – u pani Sylwii Sławińskiej

Wniosek można pobrać tutaj druk pomoc finansowa