Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zarządzenie w sprawie przyjecia planu działań na rok 2023 

Plan działań dostępnosc 2023