Iława, J. Dąbrowskiego 15B | Lubawa, Grunwaldzka 16
Pn-Pt: 07:00 - 15:00
09 paź 2020

WSPARCIE DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W czwartek 24 września 2020 r. Samorząd Powiatu Iławskiego podpisał umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19

Na co przeznaczone będą środki?

Granty w ramach projektu przekazane zostaną podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPS i będą przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio wykonującego pracę z pensjonariuszami, zapewnienie pracownikom możliwości noclegu wraz z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców DPS, zakup środków ochrony indywidualnej zakup wyposażenia, zakupi wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników DPS.

EFEKTY:
Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania,
w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wartość projektu: 21 306 431,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł

Okres realizacji projektu: 25 maja – 31 grudnia 2020 r.

Otrzymane Granty

Dom Pomocy Społecznej w Lubawie, ul. Grunwaldzka 16, 14 – 260 Lubawa: 615.431,00 zł (wysokość grantu)

26 mar 2020

ZAKAZ ODWIEDZIN

                                                                                                                                                     Iława, dnia 12 marca 2020 roku

 

                                                                            SZANOWNI PAŃSTWO

W związku  ze wzrostem w kraju zachorowań na infekcje wirusowe – koronawirus  z dniem 12.03.2020 r. 

wprowadziłem    ZAKAZ ODWIEDZIN   w Domu Pomocy Społecznej w Lubawie, także w Domu Pomocy  Społecznej w Iławie –

w celu zmniejszenia  ryzyka zachorowania naszych mieszkańców oraz pracowników.

ZAKAZ OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA.

                                                                        Dyrektor

                                                                 /-/ Marek Kaucz

06 mar 2020

104 urodziny Marty Olesz

W dniu 25 lutego br. pani Marta Olesz mieszkanka naszego w Iławie obchodziła    104 urodziny. Życzenia jubilatce złożył wraz z pracownikami dyrektor Marek Kaucz.  Ranga wydarzenia została podkreślona przybyciem Wicestarosty Iławskiego pana Marka Polańskiego, Burmistrza Miasta Iławy pana Dawida Kopaczewskiego, przedstawicieli MOPS oraz PCPR.  Pani Marta została obdarowana  pięknymi kwiatami i upominkami.

Nasza jubilatka zaskoczona licznymi gośćmi, wielokrotnie dziękowała za pamięć i życzliwość. Wszystkie przybyłe osoby zgodnie życzyły jubilatce  przede wszystkim zdrowia.

Od października 2014 roku, tj. momentu, gdy pani Marta zamieszkała w Domu Pomocy Społecznej w Iławie razem przeżyliśmy wiele wspaniałych dni. Fantastycznie zorganizowana setna rocznica jej urodzin pozostawiła w nas niezapomniane wrażenia.  Skromniej przeżywaliśmy kolejne rocznice jej urodzin. Obecnie mieszkanka nie opuszcza łóżka ale zawsze uśmiechnięta, życzliwa jest powodem do dumy, powodem do satysfakcji.  I to my możemy pomagać tak niezwykłej osobie.

17 paź 2019

INFORMACJA ZFŚS

Iława, 16.10.2019

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubawie po zapoznaniu się z propozycją Komisji Socjalnej dotyczącej przyznania pomocy materialno- rzeczowej lub finansowej informuje, że istnieje możliwość skorzystania z w/w świadczenia z ZFŚS. Komisja przeanalizuje i dokona kwalifikacji wniosków od osób uprawnionych o przyznanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej. Przy okazji składania wniosków proszę pracowników o zaktualizowanie oświadczeń o dochodach w przypadku istotnej zmiany sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
Zainteresowani pracownicy, emeryci i renciści proszeni są o złożenie wypełnionego formularza wniosku o przyznanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej do dnia 31.10.2019 r.
a) w DPS Lubawie – u pani Marty Kressin,
b) w DPS Iława – u pani Sylwii Sławińskiej.

Lub listownie na adres:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W IŁAWIE
14-200 IŁAWA, UL. DĄBROWSKIEGO 15 B

FORMULARZ WNIOSKU MOŻNA POBIERAĆ:
A) w DPS Lubawa- u pani Marty Kressin,
B) w DPS Iława – u pani Sylwii Sławińskiej

Wniosek można pobrać tutaj druk pomoc finansowa

09 lip 2019

Biesiada Rodzinna 2019

Dnia 13.06.2019 r. tradycyjnie jak co roku w okresie letnim odbyła się Biesiada Rodzinna, na którą mieszkańcy zaprosili swoje rodziny oraz przyjaciół. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w Kaplicy DPS. Następnie wszyscy przeszli na teren zielony, gdzie odbył się grill, nie zabrakło też pysznej grochówki i domowego ciasta. Spotkanie uatrakcyjniły liczne konkursy, podczas których uczestnicy mieli okazję zmierzyć swoje siły. Największą atrakcją jednak był występ wokalistki Darii Dąbkowskiej, uczestniczki programu telewizyjnego- The Voice Kids.Całości spotkania towarzyszyła radosna, rodzinna atmosfera.

Wielkość czcionki
Kontrast strony