Iława, J. Dąbrowskiego 15B | Lubawa, Grunwaldzka 16
Pn-Pt: 07:00 - 15:00

W dniu 24.02.2021 roku został podpisany wniosek pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie a Powiatem Iławskim o przyznaniu w 2021 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na  sfinansowanie przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W ramach tego zadania Dom Pomocy Społecznej w Lubawie otrzymał z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  środki w kwocie 57 833,00zł.

Środki te zostaną przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domu pomocy społecznej  przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.W tym celu zakupiono zostaną środki ochrony osobistej, wyposażenia oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.

Zakupione środki w ramach otrzymanego wsparcia, niezbędne są do eliminacji czynników ryzyka zakażenia wirusem COVID-19.

Wielkość czcionki
Kontrast strony